Certificering

Waarom voert Flexsave Uitzendbureau een SNA Keurmerk?

Indien een uitzendbureau een SNA-keurmerk wenst te hebben, wordt men gecontroleerd op het nakomen van de verplichtingen. Deze verplichtingen vloeien voort uit het voeren/aanbieden van arbeid. Hierbij wordt ook de onderneming van het uitzendbureau geïdentificeerd en beschreven. Indien een uitzendbureau aan alle normen voldoet, wordt het uitzendbureau opgenomen in het register van SNA.

In het register van SNA worden alle ondernemingen bijgehouden. De ondernemingen in dit register voldoen dus aan de NEN 4400-1 norm.
Het raadplegen van dit register is een eerste stap om te bepalen of een inlener of uitbesteder van werk in het bezit is van een SNA-keurmerk. Door dit register raad te plegen, kunnen ondernemingen eventuele risico’s binnen de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperken.

Flexsave Uitzendbureau is NEN 4400-1 gecertificeerd

Voor het SNA-keurmerk worden de desbetreffende bedrijven gecontroleerd aan de hand van de NEN 4400-1 norm. Deze normen hebben onder andere betrekking op het volgende:

Het naleven van sectorspecifieke CAO afspraken, denk aan de inlenersbeloning.

Loonadministratie

  • Afdrachten van loon.
  • Vakantiebijslag
  • Minimumloon

Financiële administratie

  • Omzetbelasting
  • Afdracht omzetbelasting

Personeelsadministratie

  • Personeelscontrole
  • Controle op het wel/niet mogen verrichten van arbeid in Nederland.

Specifieke situaties

  • Inlenen van ZZP’ers
  • Doorlenen van ZZP’ers

Op basis van bovenstaande punten is het voor de hand liggend dat de administratie van een uitzendbureau perfect moet zijn. In een dergelijke administratie kunnen er geen losse eindjes zitten; alles moet naadloos op elkaar afsluiten. Deze administratie kan tenslotte gecontroleerd worden voor het SNA-keurmerk.

Het is voor een uitzendbureau ook zaak om het één en ander goed te administreren en te bewaren. Dit heeft onder andere betrekking op loonafdrachten, omzetbelasting, identiteitscontrole en inlenersbeloning.