Stratenmaker
  • Fulltime
  • Groningen

Vacature stratenmaker Groningen

Voor meerdere opdrachtgevers zijn wij op zoek naar stratenmakers. De stratenmaker verricht alle voorkomende bestratingswerkzaamheden. Deze vaklieden werken meestal in ploegen samen met een opperman stratenmaker. Het werk bestaat uit het handmatig of met mechanische hulpmiddelen aanbrengen van bestratingsmateriaal. Handmatig aanbrengen van straatstenen vindt plaats door ‘straten’ – straatstenen worden na het aanbrengen met een hamer aangetikt – of door ‘vlijen’ van steen op een geprepareerd zandbed zonder aan te tikken. Het straten is sterk cyclisch werk. De oppermanstratenmaker voert het materiaal aan voor het straat maken. Het straten hoeft alleen voor maatvoering onderbroken te worden. Neventaken van de stratenmaker zijn het plaatsen van wegafzettingen en bebording, het verwijderen van de oude bestrating, het reinigen van stenen, het uitzetten, aanbrengen, egaliseren en verdichten van het zandbed, het stellen van banden, putten en kolken en het bewerken van de bestrating met een trilplaat. Afgelopen jaren is het werk van de stratenmaker en de oppermanstratenmaker veranderd door speciale bestratingsmachines en graafmachines. Deze machines kunnen bestratingsmateriaal zowel bij nieuw- als bij herbestratingswerk mechanisch aanbrengen.

 Functie-eisen stratenmaker

De functie-eisen voor de vacature stratenmaker Groningen zijn:

  • Je hebt een sterke wil
  • Je houdt er van om in de buitenlucht te werken
  • Je bent in staat om in een team te werken en je kunt je aanpassen
  • Je bent in staat om met vak gerelateerde machines te werken
  • Je bent in staat om bestratingstekeningen te lezen
  • Je bent in staat om nauwkeurig en zorgvuldig te werken

 Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO opdrachtgever.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 2 MB.