Stratenmaker m/v

Voor meerdere opdrachtgevers zijn wij op zoek naar

-Stratenmakers-

Functieomschrijving:

De straatmaker verricht alle voorkomende bestratingswerkzaamheden. Straatmakers werken meestal in ploegen samen met een opperman straatmaker. Het werk bestaat uit het handmatig of met mechanische hulpmiddelen aanbrengen van bestratingsmateriaal. Handmatig aanbrengen van straatstenen vindt plaats door ‘straten’ – straatstenen worden na aanbrengen met een hamer aangetikt – of door ‘vlijen’ van steen op een geprepareerd zandbed zonder aan te tikken. Het straten is sterk cyclisch werk. De opperman-straatmaker voert het materiaal aan voor het straatmaken. Het straten hoeft alleen voor maatvoering onderbroken te worden. Neventaken van de straatmaker zijn het plaatsen van wegafzettingen en bebording, het verwijderen van de oude bestrating, het reinigen van stenen, het uitzetten, aanbrengen, egaliseren en verdichten van het zandbed, het stellen van banden, putten en kolken, en het bewerken van de bestrating met een trilplaat. Afgelopen jaren is het werk van de straatmaker en de opperman-straatmaker veranderd door speciale bestratingsmachines en graafmachines. Deze kunnen bestratingsmateriaal zowel bij nieuw- als bij herbestratingswerk mechanisch aanbrengen.

Functieprofiel:

Als straatmaker / stratenmaker heb je een sterke wil en houd je ervan om in de buitenlucht te werken. Je bent in staat om in een team te werken. Je kunt je goed in een team aanpassen. Ook ben je in staat om met vakgerelateerde machines te werken. Uiteraard ben je vaardig in het lezen van de bestratingstekeningen. Je bent in staat om nauwkeurig en zorgvuldig te werken, vooral bij het meten van uitzetten.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 200 MB.